Uderzenie sondy DART w asteroidę Dimorphos. NASA mówi o dużym sukcesie misji

Astronomia: Kosmos 77 0

Po dwóch tygodniach od zderzenia sondy DART z asteroidą Dimorphos NASA poinformowała o kolejnych wnioskach oraz obserwacjach związanych ze skutkami pierwszego kontrolowanego zderzenia w ramach tzw. obrony planetarnej przed obiektami zagrażającymi Ziemi (obiekty zaliczane do grupy PHA).


Według doniesień prasowych administrator NASA Bill Nelson przekazał informację o znacznej zmianie okresu orbitalnego asteroidy po kontakcie z sondą – z 11 godzin i 55 minut na 11 godzin i 23 minuty, co stanowi redukcję aż o 32 minuty. Pierwotnie zakładano, że jeżeli uda się uzyskać zmianę na poziomie około 10 minut, będzie można mówić o powodzeniu misji. Analizy oraz wnioski okazały się jeszcze bardziej optymistyczne.

Przypominamy, że Dimorphos (średnica tej struktury skalnej odkrytej w 2003 roku to około 160 metrów) jest asteroidą i jednocześnie naturalnym satelitą planetoidy Didymos (średnica około 780 metrów), sklasyfikowanej jako obiekt NEO (peryhelium tych obiektów znajduje się w niewielkiej odległości od orbity Ziemi).


Zobacz również:


Wykorzystanie impaktora kinetycznego w postaci sondy DART w założeniach miało doprowadzić do zmiany orbity i zarazem okresu obiegowego asteroidy, przy zastosowaniu bardzo dużej prędkości obiektu (podczas zderzenia sonda osiągnęła prędkość 22500 km/h). Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania naukowców, a sukces ten udało się osiągnąć nawet pomimo niewielkiej masy sondy (około 600 kg).


Dokładny zapis operacji był możliwy dzięki wykorzystaniu kamery DRACO, natomiast bardzo zaawansowane systemy automatycznej nawigacji, samosterowania oraz naprowadzania, pozwoliły precyzyjnie odróżnić naturalny księżyc Dimorphos od planetoidy Didymos.Źródła publikacji:
(1) cordis.europa.eu / „Międzynarodowa obrona przed asteroidami”
(2) dzienniknaukowy.pl / „Sonda DART roztrzaskała się o asteroidę Dimorphos. Test obrony planetarnej przebiegł zgodnie z planem”
(3) planetary.org / „NASA says DART’s asteroid impact was a huge success”

Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię