Wizyty obcych obiektów astronomicznych w Układzie Słonecznym

Astronomia: Kosmos 105 0

Co jakiś czas jesteśmy informowani o nowych obiektach, które „odwiedzają” nasz Układ Słoneczny. Zjawisko to nie jest w kosmosie niczym szczególnym – orbity asteroid, meteorów czy też planetoid często są zaburzane przez rozmaite większe ciała niebieskie, w efekcie czego ich trajektoria lotu co jakiś czas zmienia się i podróżują one do wcześniej nieznanych im obszarów.


Jakie informacje znajdziemy w publikacji?

Odwiedziny planetoidy 1I/ʻOumuamua

Obiekt ten został odkryty 19 października 2017 roku przez Roberta Weryka, w momencie gdy poruszał się w odległości około 0,2 (nieco ponad 30 mln kilometrów) od naszej planety. Planetoidę 1I/2017 U1 cechuje nietypowy nieregularny i podłużny kształt, z zewnętrzną powierzchnią o ciemnej czerwonej barwie. Obecnie 1I/ʻOumuamua udaje się w przestrzeń międzygwiezdną.

Planetoida 1I/'Oumuamua - fotografia poglądowa. Źródło: somagnews.com.
Planetoida 1I/’Oumuamua – fotografia poglądowa. Źródło: somagnews.com.

Według ustaleń obiekt ten ma około 204 metry długości, natomiast pełen obrót wokół własnej osi wykonuje w czasie nieco powyżej 7 godzin. Silne przyciąganie Słońca spowodowało, że planetoida w ciągu około 100 lat zwiększyła swoją prędkość z 26 km/s do maksymalnie prawie 88 km/s, przemierzając w tym okresie około 83,5 miliarda km.

Ogromne prędkości uzyskiwane przez planetoidę 1I/ʻOumuamua znacząco utrudniały jej obserwację za pomocą teleskopów.


Zobacz również: Planetoida 441987 (2010 NY65) z przelotem blisko ZiemiWizyta komety 2I/Borisov

Kometę odkryto 30 sierpnia 2019 roku w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym dzięki amatorskiemu astronomowi Gienadijowi Borysowi, który do obserwacji wykorzystywał prywatny teleskop ze 65-centrymetrową średnicą zwierciadła. W czasie peryhelium znajdowała się ona w odległości mniej więcej 2 au (jednostki astronomiczne) od Słońca. Długość obiektu oszacowano od 200 do 500 metrów. Według pomiarów prędkość przylotowa wynosiła 30,7 km/s, co sugeruje, że pokonuje ona w ciągu roku prawie 6,5 au.

Według ustaleń obiekt C/2019 Q4 (Borisov) odwiedził Układ Słoneczny przybywając z konstelacji Perseusza.

Kometa 2I/Borisov - fotografia poglądowa. Źródło: news.de.
Kometa 2I/Borisov – fotografia poglądowa. Źródło: news.de.

Zobacz również: Kometa Halleya


Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię