Kometa C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) wykazuje imponujące rozmiary. Według danych ma nawet ponad 150 km średnicy!

Astronomia: Kosmos 46 0

Obserwacja szybko poruszających się ciał niebieskich dostarcza naukowcom coraz bardziej szczegółowych informacji o ich zachowaniu, wielkości, trajektorii lotu, właściwościach fizycznych itp. Dzięki danym zebranym w ciągu 6 lat przez znajdujące się w Chile na wysokości 2207 metrów n.p.m. Międzynarodowe Obserwatorium Cerro Tololo (m.in. przy wykorzystaniu 4-metrowego teleskopu Blanco w Cerro Tololo Inter-American Observatory) dokładniej przeanalizowano obiekt C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), który nazwano w 2014 roku (pierwsze wzmianki na podstawie obserwacji teleskopu VISTA z 2010 roku).


Pierwsze zdjęcia wykazały, że w przypadku komety C/2014 UN271 (inaczej zwanej Bernardinelli-Bernstein od nazwisk odkrywców obiektu) mamy do czynienia z ciałem transneptunowym, pochodzącym z Obłoku Oorta i oddalonym od Słońca o ponad 20 jednostek astronomicznych (obserwacje z 2014 roku wykazały odległość 29 AU). Z kolei podczas pierwszych obserwacji obiektu z 2010 roku znajdował się on 34.1 AU od jedynej gwiazdy Układu Słonecznego.


Powinno również zainteresować …


Dzięki zebranym w późniejszym czasie danym porównawczym (m.in. przy wykorzystaniu teleskopu TESS) analizy wykazały, że aphelium komety wynosi od 39.3 AU do 54.3 AU, z kolei peryhelium oscyluje wokół niecałych 11 AU (w bliskiej odległości orbity Saturna ma się ona znaleźć w styczniu 2031 roku). Z kolei półoś wielka orbity waha się od 19.6 AU do 27.2 AU. Okres orbitalny wynosi natomiast ponad 6 mln lat.To, co szczególnie przykuło uwagę naukowców, to imponujące rozmiary komety – podczas obserwacji w 2021 roku przy wykorzystaniu interferometru radiowego ALMA ustalono, że obiekt może mieć dłuższą średnicę przekraczającą nawet 150 km, z kolei w 2022 roku Teleskop Hubble’a ustalił wymiar krótszej średnicy – jest to przynajmniej 100 km. Według wstępnych szacunków masa obiektu jest prawdopodobnie 100 000 razy cięższa od typowych dotychczas znanych komet.

Ostatnie obserwacje wykazały aktywność geologiczną na komecie dzięki dostrzeżeniu słabo widocznego ogona oraz samej gazowo-pyłowej otoczki obiektu zwanej komą.

Ciekawostka!
Już w 1977 roku dostrzeżono obiekt (2060) Chiron (95P/Chiron) obiekt należący do grupy zwanej centaurami (stan pośredni pomiędzy planetoidą a kometą), orbitujący pomiędzy Uranem a Saturnem. Według danych ma on średnicę od 148 km do 208 km, co czyniłoby go największą dotychczas zaobserwowaną kometą (ślady komy zostały dostrzeżone).


Ciekawe materiały video związane z kometą C/2014 UN271
(1) Cosmoknowledge / „This Supergiant Comet Coming From Oort Cloud” – https://youtu.be/UL4QX-8jrUw
(2) Coconut Pete / „Comet C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein Path” – https://youtu.be/Y4Ax7um6VT8

Astronomiczne zapytania:

  • Kometa Bernardinelli Bernstein-C 2014 VN271

Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię