Kometa

Astronomia: Pojęcia astronomiczne 7 196 0

Od dawien dawna na niebie można zaobserwować poruszające się obiekty, z ciągnącym się za nimi ogonem. Piękne, wyglądające niczym gwiazdy, ale jednak nimi nie są. To oczywiście komety – niezwykle fascynujące ciała niebieskie powstałe z odłamków gwiazd i nie tylko. Z fizycznego i astronomicznego punktu widzenia kometa to ciało niebieskie poruszające się wokół gwiazdy centralnej, z ogromną prędkością, ciągnące za sobą tak zwany ogon.


Jakie informacje znajdziemy w publikacji?

Ogon, jądro i grawitacja komety

kometa widoczna na niebieKometa emituje energię cieplną, która z kolei powoduje powstawanie za nią charakterystycznego ogona. Jest to najbardziej spektakularna część komety, widoczna gołym okiem z Ziemi. W samym ogonie komety znajdują się rozgrzane kamienie i odłamki lodu. Nie jest to po prostu łuna, jak wydaje się wielu obserwatorom.

Jądro obiektu astronomicznego zwanego kometą to mieszanina pyłów oraz skalno-lodowych drobnych odłamków, które składają się z wodnego lodu, metanu, amoniaku oraz zestalonego dwutlenku węgla.

Zaobserwowano silną podatność komety na grawitację emitowaną przez inne ciała niebieskie.

Kometa pojawiając się w pobliżu gwiazdy centralnej jest podatna na jej wpływy – emitowane przez gwiazdę ciepło przyczynia się do powstania gazowej toczki zwanej komą. Utrata materii spowodowana przelotem niedaleko gwiazdy powoduje stopniowe niszczenie samej komety.


Kometa Halleya

Najsławniejszą kometą widoczną i pojawiającą się na ziemskim nieboskłonie do czasu do czasu jest kometa Halleya. Zawsze kiedy się pojawia, budzi nie lada zainteresowanie, jednak częstotliwość jej występowania na naszym niebie powoduje, że każdy ma szansę zobaczyć ją właściwie tylko jeden raz w życiu. Kometa Halleya, podobnie jak wiele innych, jest kometą okresową, czyli pojawiającą się na nieboskłonie raz na jakiś czas, a takich obiektów są niezliczone ilości.Nazewnictwo komet

Nie każda kometa posiada swoją nazwę, która zazwyczaj pochodzi od nazwiska odkrywcy. Laboratoria astronomiczne prowadzące nieustanne obserwacje sklepienia niebieskiego właściwie każdego dnia oznaczają podobne ciało niebieskie krążące gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Odróżniane są za pomocą symboli oraz numerków klasyfikacyjnych.

W kulturze, na całym świecie komety uważane są jako zwiastujące coś złego, chociaż tak naprawdę Gwiazda Betlejemska, która miała doprowadzić trzech króli do miejsca narodzin Chrystusa, także prawdopodobnie jest kometą. Dlaczego więc kometa w wierzeniach dawnych jest czymś, co wróży coś złego? Ponieważ pojawiały się te obiekty okresowo. Nikt nie wiedział skąd i dlaczego.

Kometa to ciało niebieskie, które można obserwować gołym okiem, ale także i najlepiej – za pomocą lunety. Dzięki niej można dostrzec ją w znacznie większej perspektywie niż taka normalna, widziana okiem zwykłego obserwatora. Kometa to także obiekt, którego nie należy się obawiać. Wiele osób utożsamia krążące wokół orbity ziemi komety z meteorami znajdującymi się z pobliżu Ziemi. Komety nie spadają na Ziemię, spadają na nią co najwyżej jakieś ich pojedyncze odłamki, które od czasu do czasu udaje się zupełnym przypadkiem zlokalizować i opisać w konkretny sposób. Jednak większość z nich, nawet gubiąc swój imponujący ogon, spala się po prostu w ziemskiej atmosferze.

Kiedy możemy zobaczyć kometę? Właściwie jest ich tak wiele, że każdej nocy, przy wytężonym wzroku albo przy użyciu teleskopu coś podobnego możemy na niebie dostrzec, najlepiej oczywiście za pomocą teleskopu. Te okresowe, najbardziej popularne, takie jak chociażby kometa Halleya, dopiero zobaczymy za kilkadziesiąt lat (dokładnie w 2061 roku).

Pamiętajmy, że nie należy mylić komet ze spadającymi gwiazdami, które jednak są znacznie częstszym zjawiskiem na niebie niż gwiazdy z pięknymi ogonami.

Astronomiczne zapytania:

  • https://odkrywcyplanet pl/kometa/

Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię