Azymut

Astronomia: Pojęcia astronomiczne 71 908 0

Po co potrzebny jest nam azymut i w czym może okazać się pomocny? Jak się okazuje, umiejętność jego wyznaczania i podążania za nim sprawdza się w wielu, czasami nawet bardzo nieoczekiwanych sytuacjach. W przypadku zgubienia się możemy wyznaczyć sobie azymut – charakterystyczny punkt odniesienia do celu. Może być nim drzewo, może być to jakiś budynek, może być to gwiazda.

Podobnie jest w turystyce, chociażby górskiej. Kiedy jesteśmy w górach, gdzie szlaki zasypane są obficie śniegiem, bardzo trudno może być nam znaleźć drogę – właściwą drogę na szczyt. Obieramy więc jakiś charakterystyczny punkt i kierujemy się w jego stronę. Nocą azymutem może okazać się Gwiazda północy, zwana także Gwiazdą Polarną. Zawsze będzie kierować nas w kierunku północnym. Dzięki niej łatwo jest nam także określić kierunki świata. Gwiazdą Polarną jako azymutem bardzo często posługują się chociażby żeglarze.


Jakie informacje znajdziemy w publikacji?

Co to jest azymut?

Azymut geograficzny to kąt zawarty pomiędzy północną częścią południka, a wskazanym kierunkiem poziomym. Jego wartość oblicza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a podaje się ją w stopniach – w zakresie od 0° do 360°. Do wyznaczania jego wartości w terenie używany jest żyroskop.

Azymutem astronomicznym nazywamy dwuścienny kąt między półpłaszczyzną niebieskiego południka a wertykałem, który przechodzi przez badane ciało niebieskie. Południk niebieski jest to koło wielkie znajdujące się na sferze niebieskiej, które przechodzi przez zenit oraz bieguny niebieskie. Sposób jego obliczania jest analogiczny jak każdego innego azymutu.

Azymut - interpretacja graficzna. Fotografia: www.mpoweruk.com
Azymut – interpretacja graficzna. Fotografia: www.mpoweruk.com

W terminologii istnieje również pojęcie azymutu magnetycznego – kąta ulokowanego pomiędzy północną częścią południka magnetycznego a obranym kierunkiem poziomym. Do jego wyznaczania w terenie używa się busoli. Różnicę w porównaniu z azymutem geograficznym stanowi poziomy kąt między południkiem magnetycznym a geograficznym w danym miejscu na Ziemi, zwany deklinacją magnetyczną.

Ewentualną przerwę w lekturze można wykorzystać obserwując najróżniejsze obiekty na naszym niebie. Do tego celu przyda nam się teleskop astronomiczny ze statywem.


W topografii azymutem nazywamy z kolei kąt znajdujący się pomiędzy północnym kierunkiem siatki kilometrowej znajdującej się na mapie topograficznej a obranym kierunkiem poziomym. Do określenia jego wartości służy również miara kątowa.Zastosowanie azymutu w kartografii

Azymut poza zagadnieniami związanymi z geografią czy podróżowaniem, może okazać się przydatny także chociażby w kartografii i na potrzeby pomiarów geodezyjnych. Umiejętność jego wyznaczania pozwala na wykonywania bardzo precyzyjnych planów przestrzennych czy też zabudowy. Dzięki nim łatwo można wyznaczyć chociażby trasę budowy drogi. Azymut kartograficzny można wyznaczyć za pomocą kątomierza na mapie lub różnicy współrzędnych. Różnicę w porównaniu z azymutem geograficznym stanowi w tym przypadku zbieżność południków.

W słowniku powszechnym słowo azymut istnieje także w znaczeniu zupełnie potocznym jako punkt stały.

Do obliczania azymutu można wykorzystać wzór matematyczny, który bardzo ułatwia to zadanie. Jego opanowanie i umiejętność posługiwania się nim wymagana jest w szkołach, chociażby na lekcjach geografii czy fizyki. W codziennym funkcjonowaniu do wyznaczenia azymutu wystarczą nam nasze oczy i pamięć wzrokowa.

Azymut - wzór matematyczny
Azymut – wzór matematyczny

Polecamy chętnie wybierane przez Internautów teleskopy do obserwacji nieba.


Astronomiczne zapytania:

  • azymut
  • co to jest azymut
  • azymut co to
  • azymut geograficzny
  • https://odkrywcyplanet pl/azymut/
  • poprawny wzór na obliczenie azymutu geograficznego z azymutu magnetycznego dla znanego zboczenia magnetycznego (δ)
  • wzór na obliczenie azymutu geograficznego z azymutu magnetycznego
  • wzór na obliczenie azymutu geograficznego z azymutu magnetycznego dla znanego zboczenia magnetycznego (δ)

Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię