Zmiana czasu 2022. Kiedy i o której przechodzimy na czas zimowy?

Astronomia: Planety 63 0

Już za dwa tygodnie nastąpi planowana zmiana czasu z letniego na zimowy. Ze względu na fakt, że z powodu pandemii przerwano prace Komisji Europejskiej zakładające przejście na czas jednolity (bez przestawiana zegarków w ciągu roku), nadal funkcjonujemy na starych warunkach. Każdy kraj ma osobny głos w tej kwestii i na podstawie rozporządzeń przedstawianych przez odpowiednie organy do tego przeznaczone określane są zasady oraz daty, kiedy ma nastąpić zmiana czasu z zimowego na letni oraz z letniego na zimowy.


Jak wygląda zmiana czasu w Polsce?

W naszych warunkach za odpowiednie rozporządzenie odpowiada Prezes Rady Ministrów, który w 2021 roku wydał już stosowne dyspozycje związane z tą kwestią. Na mocy też uchwały rozpisane zostały odpowiednie daty obowiązywania czasu letniego i zimowego. I tak:

  • 2021 rok – czas zimowy obowiązywał do nocy z 26 na 27 marca, natomiast zmiana czasu z letniego na zimowy miała miejsce z 30 na 31 października;
  • 2022 rok – zmiana czasu z zimowego na letni miała miejsce również z 26 na 27 marca, z kolei czas zimowy zacznie obowiązywać także z 30 na 31 października;
  • 2023 rok – czas zimowy będzie obowiązywał do 26 marca, czas letni z kolei do 29 października;
  • 2024 rok – zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi 31 marca, po czym 27 października będzie ponownie obowiązywał czas zimowy;
  • 2025 rok – czas zimowy będzie funkcjonował do 30 marca, natomiast do 26 października zegarki zostawimy na czasie letnim;
  • 2026 rok – w naszych zegarkach czas z zimowego na letni zmienimy 29 marca, z kolei 25 października to data zmiany na czas zimowy.

Powinno również zainteresować …


Pamiętajmy, że zmiany czasu następują w godzinach nocnych – w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy zegarki cofamy z godziny 3:00 na 2:00, z kolei przechodząc z czasu zimowego na letni przesuwamy je do przodu z 2:00 na 3:00.

Zatem przypominamy: zmiana czasu z letniego na zimowy w 2022 roku nastąpi w nocy z 30 na 31 października, gdzie nasze zegarki cofniemy z godziny 3:00 na 2:00.Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię