Jakie temperatury panują na powierzchniach planet Układu Słonecznego?

Astronomia: Planety 181 0

Eksplorowanie naszego najbliższego otoczenia przybiera na sile, stąd zasadnym wydaje się pytanie, czy w naszym Układzie Słonecznym są planety możliwe do zamieszkania przez ludzi? Dziś przyjrzymy się warunkom, a konkretnie temperaturom panującym na ich powierzchni.


Temperatura na Merkurym

To planeta skalista położona najbliżej Słońca (średnia odległość to prawie 58 mln km), dlatego w jej przypadku należy spodziewać się bardzo wysokich temperatur w ciągu dnia. I faktycznie – średnia dobowa wartość wynosi około 623 K (350°C), co z pewnością nie sprzyja możliwości kolonizacji Merkurego przez człowieka. Nocą z kolei temperatura spada do 73 K (- 200°C).

Informacje o planecie: Merkury


Temperatura na Wenus

Pomiędzy Merkurym a Ziemią znajduje się kolejna skalista planeta występująca w Układzie Słonecznym – jest to Wenus (ze średnią odległością od Słońca wynoszącą nieco ponad 108 mln km). W ciągu dnia temperatura dochodzi na jej powierzchni średnio do 773 K (500°C), noce natomiast są niewiele chłodniejsze – to ok. 710 K (437°C).

Informacje o planecie: Wenus


Temperatura na Ziemi

Trzecią planetą od Słońca jest oczywiście Ziemia (z odległością od gwiazdy wynoszącą 1 AU – prawie 150 mln km). Nikogo nie powinno dziwić, że panują na niej najbardziej przyjazne warunki do życia ze wszystkich znanych nam światów, znajdujących się w Układzie Słonecznym. Średnia temperatura naszego globu to ok. 288 K (15°C), nawet wartości minimalne (189 K, czyli -88°C) oraz maksymalne (361 K, czyli 58°C) nie powinny na nas robić wrażenia w porównaniu z innymi wspomnianymi tutaj ciałami niebieskimi.

Informacje o planecie: Ziemia


Temperatura na Marsie

Kolejny nasz sąsiad – tym razem Czerwona planeta, ostatnia skalista w Układzie Słonecznym. Jej średnie oddalenie od Słońca wynosi prawie 228 mln km. Średnie temperatury powierzchniowe panujące na Marsie (210 K, czyli -63°C) są najbardziej zbliżone do tych ziemskich – nocą minimalne jej wartości wskazują na 133 K (-140°C), natomiast maksymalnie możemy liczyć na 293 K (20°C).

Informacje o planecie: Mars


Temperatura na Jowiszu

Pierwszy z gazowych olbrzymów, znacząco oddalony od Słońca – średnio o nieco ponad 778 mln km. Jeszcze do niedawna modele pogodowe zakładały, że na tej planecie panują bardzo niskie temperatury (średnio 152 K, czyli ok. -121°C), jednakże ostatnie dane pozyskane dzięki misjom i analizom NASA (m.in. sondy Juno, Teleskopu Kecka oraz satelity Hisaki) sugerują występowanie w wielu rejonach bardzo wysokich odchyleń od tej normy (szczególnie w atmosferze). W górnych warstwach atmosfery tej planety temperatura może dochodzić nawet do ponad 673 K (ponad 400°C), co byłoby wartością o 500°C większą od zakładanej dotychczas.

Informacje o planecie: Jowisz


Temperatura na Saturnie

Kolejny gazowy olbrzym w Układzie Słonecznym, znajdujący się w średniej odległości od Słońca wynoszącej prawie 1 427 mln km (1.427 mld km). Średnie wartości temperatur zostały oszacowane na 134 K (-139°C) na granicy wyznaczonej przez warstwę gazów z ciśnieniem 1 bara (brak stałej powierzchni planety), przy minimalnych wartościach wynoszących 82 K (-191°C).

Informacje o planecie: Saturn


Temperatura na Uranie

Znajduje się 2-krotnie dalej od Słońca niż jego sąsiad – Saturn (2 870 mln km, czyli 2.870 mld km od gwiazdy). Średnie temperatury powierzchni oszacowano na 68 K (-205°C), natomiast minimalne wartości są niewiele niższe (59 K, czyli -214°C).

Informacje o planecie: Uran


Temperatura na Neptunie

Najdalej położona od Słońca planeta Układu Słonecznego (po zdetronizowaniu Plutona, uznanego za planetę karłowatą w 2006 roku), ze średnią odległością od gwiazdy wynoszącą prawie 4 500 mln km (4.500 mld km). Na jego powierzchni panują temperatury rzędu 59 K (-214°C, wartość średnia) oraz 50 K (-223°C, wartość minimalna).

Informacje o planecie: Neptun


Źródła publikacji:
(1) astronomia24.com / „Planety Układu Słonecznego”
(2) science.nasa.gov / „Solar System Temperatures”
(3) ucl.ac.uk / „What are the temperatures of the different planets?”

Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię