Due dilligence – co to jest i kiedy się przydaje?

Astronomia: Sprzęt obserwacyjny 72 0

Często z różnych przyczyn przedsiębiorca decyduje się sprzedać czy kupić spółkę lub też dochodzi do jej przejęcia. W takich sytuacjach zazwyczaj prowadzone są negocjacje, gdyż każda ze stron chce osiągnąć korzyść finansową. W przypadku dużych korporacji trudno jednak oszacować ich wartość, a co za tym idzie poddać je wycenie. Niewątpliwie idealnym rozwiązaniem wówczas będzie nawiązanie współpracy z firmą outsourcingową i skorzystanie z profesjonalnej usługi due diligence.


Czym jest usługa due delligence?

Aby móc dokonać transakcji kupna-sprzedaży spółki na uczciwych dla obu stron warunkach, konieczne jest zapoznanie się z jej stanem faktycznym w kontekście finansowym. Co najważniejsze, taka analiza powinna być wykonana przez zewnętrzną jednostkę, gdyż tylko wtedy będzie obiektywna. Wiele firm świadczących pomoc na zasadzie outsourcingu oferuje także usługę due delligence, czyli dokonanie niezależnej oraz wiarygodnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, całościowo lub też w konkretnym obszarze. Solidna analiza stanowi zwykle podstawy do rozpoczęcia negocjacji między stronami.


Co obejmuje usługa due delligence?

Tak naprawdę to zamawiający usługę decyduje, w jakim zakresie ma zostać ona wykonana. Może dotyczyć tylko wybranego sektora, na przykład finansów, podatków, sytuacji prawnej, systemów IT czy struktur HR. Istnieje możliwość zlecenia wykonania analizy również we wszystkich tych obszarach, by móc ocenić faktyczny stan przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy. Z tego typu usług chętnie korzystają przedsiębiorcy, którzy sprzedają lub kupują spółkę, a w ramach współpracy outsourcingowej mogą otrzymać również fachową pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji.

Myślisz nad sprzedażą swojej firmy? A może przeciwnie, zastanawiasz się nad kupnem innej spółki? W tym celu najlepiej skorzystaj z profesjonalnej pomocy ekspertów, którzy pozwolą w sposób rzetelny, wiarygodny i obiektywny ocenić wartość przedsiębiorstwa, przeprowadzając usługę due delligence.

Inne artykuły astronomiczne i rankingi sprzętu obserwacyjnegoDodaj opinię